Academy Researcher Fellow, Gender Studies, Sociology & STS
Tampere University

List of Publications

March 20, 2024

Peer-reviewed scientific articles

International peer-reviewed articles and book chapters

Homanen, Riikka & Alastalo, Marja (Forthcoming) Making and Unmaking Migrants’ Family Relationships in Finland: A Study of Nordic Welfare State Population Registration and Statistics Production. Nordic Journal of Migration Research. Accepted to be Published.

Homanen, Riikka, McBride, Neil & Hudson, Nicky (2024). Artificial Intelligence and Assisted Reproductive Technology: Applying a Reproductive Justice Lens. European Journal for Women’s Studies. Accepted to be Published 2/2024.

Blell, Mwenza & Homanen, Riikka (2024) A Haunted Data “Goldmine”: Repropolitical Anxieties and Injustice in Finland. In Franklin, S., & M. Inhorn (Eds.) The New Reproductive Order: Changing In-Fertilities across the Globe. New York: New York University Press. In Print. 

Homanen, Riikka & Meskus, Mianna (2023) Population anxieties in constituting Nordic welfare state futures: Affective biopolitics in the age of environmental crises. BioSocieties. Avalable First Online. https://doi.org/10.1057/s41292-023-00300-3 (Open Access)

Blell, Mwenza & Homanen, Riikka (2023) Reproductive justice and assisted reproduction in Finland : Capitalism and the myth of homogeneity in a Nordic welfare state (will be translated in French). Travail Genre Et Sociétés 50: 2, 79-95. https://doi.org/10.3917/tgs.050.0079 (Open Access)

Helosvuori, Elina & Homanen, Riikka (2022) When craft kicks back: Embryo culture as knowledge production in the context of the transnational fertility industry. Social Studies of Science. 52:3, 425446https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/03063127221083869 (Open Access)

Homanen, Riikka (2021) Creatively becoming a family in the fertility clinic? Matching donors with non-heterosexual and single recipients in commercial care. In J. Mikats, S. Kink-Hampersberger, & L. Oates-Indruchová (Eds.) Creative Families: Gender and Technologies of Everyday Life. Palgrave Studies in Mediating Kinship, Representation, and Difference. London & New York: Palgrave McMillan, 19-41

Homanen, Riikka (2019) Institutional Ethnography and Feminist Studies of Technoscience: The Politics of Observing Nordic Care. In Lund, Rebecca & Eklund Nilsen, Ann Christin (eds.) Institutional Ethnography in the Nordic Context. Routledge, Oxon & New York, 76-87.

Homanen, Riikka (2018) Reproducing whiteness and enacting kin in the Nordic context of transnational egg donation: Matching donors with cross-border traveller recipients in Finland. Social Science & Medicine 203: April 2018, 28–34.

Homanen, Riikka (2017) (Re)Making Choice and Autonomy in Publicly Provided Maternity Healthcare. Journal of the Motherhood Initiative 8:1, 47–56

Homanen, Riikka (2017) Making valuable mothers in Finland: assessing parenthood in publicly provided maternity healthcare. The Sociological Review 65: 2, 353–368.

Homanen, Riikka (2016) Enabling and controlling parenthood in publicly provided maternity healthcare: becoming a parent in Finland. Sociology of Health & Illness 39: 3, 443–457.

Tiitinen, Sanni & Homanen, Riikka & Lindfors, Pirjo & Ruusvuori, Johanna (2014) Approaches used in investigating family support in transition to parenthood. Health Promotion International 29: 3, 518–527.

Homanen, Riikka (2013) Reflecting on Work Practices: Possibilities for Dialogue and Collaborative Knowledge Production in Institutional Ethnography. In Phillips, Louise & Kristiansen, Marianne & Vehviläinen, Marja & Gunnarsson, Ewa (eds.) Knowledge and Power in Collaborative Research: A Reflexive Approach. Routledge, New York, 213–235. (Routledge Advances in Research Methods 6)Oxon and New York: Routledge, 76-87

Finnish peer-reviewed articles and book chapters

Luhtakallio, Eeva & Homanen, Riikka (2024) Sosiologia-lehti poliittisena julkisuutena [Sosiologia Journal as political publicity]. In Lagerspetz, O., Helander, M., Hokka, J. Homanen, R., Luhtakallio, E., Melin, H., Suolinna, K., & Toivonen, T. (Eds.) Westermarck-seura suomalaisessa Sosiologiassa. Tampere: Vastapaino. In Print.

Homanen, Riikka (2018) Hetero- ja parisuhdenormatiivisuuden kyseenalaistuminen sukulaisuudessa? Sukusolujen luovuttajien ja tarkoitettujen vanhempien yhteensovittaminen yksityisillä hedelmöityshoitoklinikoilla. [Queering Kin? Matching donors with intended parents at private fertility clinics] Sukupuolentutkimus – Genusforskning 31: 2, 25–39.

Alastalo, Marja & Kynsilehto Anitta & Homanen, Riikka (2018) Ulkomaalaisten oikeuksien, toimintamahdollisuuksien ja näkyvyyden sääntelyä: Väestörekisteri digitaalisena rajana. Tiede & Edistys 43: 3, 238-255.

Alastalo, Marja & Homanen, Riikka (2018) Yksilöfaktaa ja väestötietoa. Väestökirjanpito ulkomaalaisten hallinnan ja tietämisen teknologiana [Facts about individuals and knowledge about populations. Population bookkeeping as a technology of governance and knowledge production]. Sosiologia 55:2, 147–166.

Homanen, Riikka & Alastalo, Marja (2018) Perhesuhteet ulkomaalaisten rekisteröinnissä ja tilastoinnissa [Family relations in migrant registration and population statistics]. Teoksessa Hiitola, Johanna & Anis, Merja & Turtiainen, Kati (eds.) Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä. Vastapaino, Tampere, 76–97.

Huttunen, Laura & Homanen, Riikka (2017) Etnografinen haastattelu [Ethnographic interview] In Hyvärinen, Matti & Nikander, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna (eds.) Tutkimushaastattelun käsikirja. Vastapaino, Tampere, 131–152.

Alastalo, Marja & Homanen, Riikka (2015) Hyvinvointivaltion rajankäyntiä maistraatissa. Maahanmuuttajien rekisteröintikäytännöt erilaisten statusten ja tiedon lähteenä [Enacting boarders for the welfare state at the register offices. Migrant registration practices as source for status and knowledge] Yhteiskuntapolitiikka 2015/2, 147–159.

Homanen, Riikka (2014) Suhteellinen ja moninainen sikiö [Relational and multiple foetus] In Rojola, Lea & Lummaa, Karoliina (eds.) Posthumanismi. Eetos, Turku, 57–80.

Homanen, Riikka (2014) Raskaus, biologia ja äidillinen osaaminen [Pregnancy, biology and maternal competence]. In Irni, Sari & Meskus, Mianna & Oikkonen, Venla (eds.) Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Vastapaino, tampere, 86–121.

Homanen, Riikka (2011) Internetin fetisoidut sikiökuvat: tieteestä politiikkaa, pyrkimyksiä ja pyhää [Fetishised foetal pictures in the Internet: from science to politics, aspirations and sacredness]. Media & Viestintä 2011 (2), 44–67.

Homanen, Riikka (2007) Yksilösubjektin ruumiillisuus ensiraskaudessa [Individual corporeality in first time pregnancy]. Sosiologia 44: 4, 297–313.

Non-refereed scientific texts

Homanen, Riikka (2023) Donors: Curious connections in donor conception. Book Review. Petra Nordqvist & Leah Gilman: Donors: Curious connections in donor conception. Sociology of Health & Illness, 45: 7, 1586-1587.

Homanen, Riikka (2021) Pitkään imettävien normitetut tilat [The normative spaces for long-term breast-feeders] Book review. Sukupuolentutkimus-genusforskning 34: 2, 72–74.

Venla Oikkonen, Riikka Homanen, Marjo Kolehmainen & Paula Koskinen Sandberg (2021) Vuoden 2020 Sukupuolentutkimuksen päivät feministisiä tulevaisuuksia kartoittamassa [Gender Studies conference mapping feminist futures] Sukupuolentutkimus-Genusforskning 34: 1.

Homanen, Riikka & Marianne Mäkelin (2019) Acknowledging and saying thanks. Editorial. Sosiologia 56: 4, 343-347.

Homanen, Riikka & Marianne Mäkelin (2019) Lisääntymisen sosiologiaa [Sociology of reproduction] Editorial. Sosiologia 56: 3, 239–242.

Homanen, Riikka & Marianne Mäkelin (2019) Häirinnästä vapaa yliopisto [Harrasment free university] Editorial. Sosiologia 56: 2, 119–121.

Homanen, Riikka & Marianne Mäkelin (2019) Sosiologisen kerronnan politiikka [The politics of sociological narration] Editorial. Sosiologia 56:1, 3–5.

Homanen, Riikka & Marianne Mäkelin (2018) Sosiologien luokat ja luokitukset [Class and classifications of Sociologists] Editorial. Sosiologia 55:3, 227–229.

Homanen, Riikka & Marianne Mäkelin (2018) Avoimen tilan sosiologit [Open-plan Sociologists] Editorial. Sosiologia 55: 2, 111–113.

Homanen, Riikka & Marianne Mäkelin (2018) Feminististä sosiologiaa [Feminist sociology] Editorial. Sosiologia 55:1, 3–5.

Homanen, Riikka (2017) Assisted Reproduction across Borders: Feminist Perspectives on Normalization, Disruptions and Transmissions. Book Review. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research 25: 3, 220–223.

Alastalo, Marja & Homanen, Riikka (2014) Maistraatin tiskiltä tilastoksi – ulkomaalaisten rekisteröinti ja tilastokäytännöt Suomessa [From register offices to statistics. Migrant registration and statistics compilation in Finland]. Hyvinvointikatsaus 25: 2, 42–49.

Homanen, Riikka (2013) Syntymättömän ja sen suhde raskaana olevaan naiseen neuvolakäytännöissä [The unborn and its relation to the pregnant woman in maternity healthcare practices]. Lektio. Naistutkimus – Kvinnoforskining 26: 2, 44–48.

Homanen, Riikka (2010) Etnografiaa syntymättömästä äitiysneuvolan työkäytännöissä [Ethnography on the unborn at the maternity healthcare working practices]. Late-kolumni 5/2010. Laadullisen terveystutkimuksen verkosto, Helsingin yliopisto. www-publication < http://www.valt.helsinki.fi/blogs/late/post24.htm>

Homanen, Riikka (2010) Autonomisen potilaan ideaali hoivan logiikassa [The ideal of an autonomous patient in the logic of care]. Book review. Annemarie Mol: The Logic of Care. Health and the Problem of Patient Choice. Sosiologia 47: 1, 74–76.

Homanen, Riikka & Kolehmainen, Marjo (2010) Tutkimuksen tienhaaroissa [At the crossroads of research]. Conference report. Westermarck Society ry:n jäsentiedote 2/2010.

Homanen, Riikka (2009) Maternity health care in transition. Institutional ethnography on Finnish changing care practices. Conference proceeding. Paper presented: ESA2009. 9th European Sociological Conference. European Society or European Socities?. 2–5.9.2009, Lisbon. Portugal. cd rom publication. European Sociological Association.

Homanen, Riikka (2009) Ethnography and the ethics of care. Observing standards of ‘goodness’ set up in the everyday care practices of changing Finnish maternity health care. Conference proceeding. Paper presented: 4th Annual International Ethnography Symposium (Ethnography: Liverpool & Keele). August 23–25, 2009, Liverpool, UK. www publication: http://www.liv.ac.uk/managementschool/ethnography_conference/papers%202009/Homanen.pdf

Lindfors, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna & Homanen, Riikka (2007) The family-centered model of maternity and child health care in Tampere, Finland. European Journal of Public Health 17: Supplement 2, 147

Homanen, Riikka (2008) Lihavia naisruumiita ja -subjekteja [Fat female bodies and subjects]. Book review. Kyrölä, Katariina & Harjunen, Hannele (2007) (eds.): Koolla on väliä! – Lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Naistutkimus-Kvinnoforskning 21: 2, 68–70.

Homanen, Riikka (2007) Virkistystä ja vapautta teollisuustyöväestölle [Recreation and freedom for industry workers]. Book review: Anu-Hanna (2005): Loma tehtaan varjossa. Sosiologia 44: 4, 346–347.

Homanen, Riikka & Marja Ylönen (2007).: Euroopan sosiologit Glasgowssa [European sociologists in Glasgow]. Conference report. The Westermarck Society ry:n jäsentiedote 2/2007.

Homanen, Riikka (2005) Sosiaalipolitiikkojen ruumis [The bodies of social politics]. Book Review: Jokinen, Eeva & Kaskisaari, Marja & Husso, Marita (2004) (eds.): Ruumis töihin. Käsite ja käytäntö. Sosiologia 42: 4, 321–322.

Merja Kinnunen & Homanen, Riikka (2003) Sosiologisen kirjoittamisen valta [The power of sociological writing]. Editorial. Sosiologia 1: 40, 1–2.

Monographs

Lagerspetz, O., Helander, M., Hokka, J. Homanen, R., Luhtakallio, E., Melin, H., Suolinna, K., & Toivonen, T. (2024) Westermarck-seura suomalaisessa Sosiologiassa. Tampere: Vastapaino. In Print.

Alastalo, Marja & Homanen, Riikka & Kynsilehto, Anitta & Rantanen, Pekka (2016) Maistraatin tiskiltä tilastoksi. Ulkomaalaisten rekisteröinnin ja tilastoinnin käytännöt Suomessa [From register offices to statistics. Migrant registration and statistics compilation practices in Finland] Tutkimuksia A 54. Siirtolaisinstituutti, Helsinki.

Homanen, Riikka (2013) Doing Pregnancy, the Unborn and the Maternity Healthcare Institution. Doctoral thesis in Women’s Studies. Tampere University Press, Tampere. (Acta Universitatis Tamperensis 1797). https://trepo.tuni.fi/handle/10024/67972

Publications for wider audience

Homanen, Riikka (2023) Matching gamete donors and recipients in the Nordic context of transnational egg donation. Centre For Reproduction Research Blog. Internet publication:

https://centreforreproductionresearch962893217.wordpress.com/2023/02/03/matching-gamete-donors-and-recipients-in-the-nordic-context-of-transnational-egg-donation/

Alastalo, Marja & Homanen, Riikka & Kynsilehto, Anitta & Rantanen, Pekka (2016) Maistraatin tiskiltä tilastoksi. Ulkomaalaisten rekisteröinnin ja tilastoinnin käytännöt Suomessa [From register offices to statistics. Migrant registration and statistics compilation practices in Finland] Tutkimuksia A 54. Siirtolaisinstituutti, Helsinki.

Homanen, Riikka (2013) Doing Pregnancy, the Unborn, and the Maternity Healthcare Institution. Doctoral thesis in Women’s Studies. Tampere University Press, Tampere. (Acta Universitatis Tamperensis 1797). Homanen, Riikka (2013) Doing Pregnancy, the Unborn, and the Maternity Healthcare Institution. Doctoral thesis in Women’s Studies. Tampere University Press, Tampere. (Acta Universitatis Tamperensis 1797).

Homanen, Riikka (2020) Couplenormativity in the fertility clinic: creatively making families by matching gamete donors with single women recipients in private sector care. Singlehood Studies blog. Internet publication <https://singlehoodstudies.net/2020/02/12/couplenormativity-in-the-fertility-clinic-creatively-making-families-by-matching-gamete-donors-with-single-women-recipients-in-private-sector-care-by-riikka-homanen/>.

Homanen, Riikka (2019) Suomalaiset munasolut houkuttavat Suomeen hedelmöityshoitoihin. Ilmiö-media. Sosiologinen media kaikille. Westermarck Society, Helsinki. Internet publication < https://ilmiomedia.fi/artikkelit/suomalaiset-munasolut-houkuttavat-suomeen-hedelmoityshoitoihin/>.

Alastalo, Marja & Homanen, Riikka & Kynsilehto, Anitta & Rantanen, Pekka (2016) Maistraatin tiskiltä tilastoksi. Ulkomaalaisten rekisteröinnin ja tilastoinnin käytännöt Suomessa [From register offices to statistics. Migrant registration and statistics compilation practices in Finland] Tutkimuksia A 54. Siirtolaisinstituutti, Helsinki.

Alastalo Marja & Homanen, Riikka & Rantanen Pekka (2014) Eriarvoistavatko maistraattien rekisteröitymiskäytännöt Suomessa asuvia ulkomaalaisia?.[Do register office registration practices produce social inequalities?] In Kiuru Berit (ed.) Oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajan näkökulmasta. Helsinki: Euroopanmuuttoliikeverkosto, 115–124.

Together with Ruusuvuori, Johanna & Lindfors, Pirjo & Homanen, Riikka & Haverinen, Sanni & Lehtonen, Heidi & Nurminen, Katri (2008) Ennaltaehkäisevä terveystyö neuvolassa: Muuttuva asiakassuhde, tiimityö ja hyvinvointineuvolamalli [Preventive care work at maternity and child health care clinics: Changing clienthood, team work and the welfare model]. Hyvinvointipalvelujen julkaisuja. City of Tampere, Tampere.

Palukka, Hannele & Tolonen, Kari & Homanen, Riikka (2008) Sosiaalitieteet ja työelämä [Social sciences and work life] Department of Sociology and Social Psychology, Uni. of Tampere. Internet publication < http://www.uta.fi/laitokset/sosio/sovitus>.

Theses

Homanen, Riikka (2013) Doing Pregnancy, the Unborn, and the Maternity Healthcare Institution. Doctoral thesis in Women’s Studies. Tampere University Press, Tampere. (Acta Universitatis Tamperensis 1797).

Homanen, Riikka (2005) Ruudun takaa, ruumiin lävitse. Kulttuuriset ruumiit, subjektit ja toimijat ensiraskauden ruumiintarinassa [Cultural bodies, subjects and agents in the narrative of first time pregnancy]. Master’s thesis, Department of Sociology and Social Psychology, Uni. of Tampere. Internet publication < http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu00469.pdf>.